خرید و دانلود کتاب بیدل به انتخاب بی دل

بر اساس نسخه منحصر به رد به خط بیدل دهلوی

کتاب دیجیتال بیدل به انتخاب بی دل

حجم دانلود: 10.6 مگا بایت
توضیحات درباره کتاب

میرزا عبدالقادر بیدل در هند و افغانستان و تاجیکستان از دیرباز موردِ توجّه می‌بوده است. امروز تحت تأثیر شعر نو, با آثاری مثل شعر بیدل هم‌مشربی بیشتری حاصل می‌شود. بنابراین از چند سال گذشته در جهان فارسی به‌ویژه در ایران سعی بر این است که بیدل باز بیشتر شناخته شود. کتابهایی دربارة شعر بیدل و خصوصیّات آن نوشته می‌شوند. حتّی شعرای معاصر تحتِ تأثیر زبان و اندیشة بیدل قرارگرفته‌اند.
متأسّفانه تاکنون آثارِ بیدل, چنان‌که باید, تصحیح نشده است. آثار بیدل که از کابل, افغانستان و چاپخانة معروف نولکشور هند به‌زیور طبع آراسته شده بود, اساسِ کارهای ادبی و تحقیقی دربارة بیدل است.

مشخصات کتاب
صفحات کتاب :
897
کنگره :
PIR6645/آ19 1388
دیویی :
8‮فا‬1/5
کتابشناسی ملی :
1827591
شابک :
978-964-506-833-0‬
سال نشر :
1388
شابک دیجیتال :
978-600-03-2582-4
نظرات درباره کتاب بیدل به انتخاب بی دل
شما اولین نفری باشید که درباره این کتاب نظر می دهید.