امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 3,900
نظر شما چیست؟
می خواهم بدانی و بدانند، چه حال خوشی دارم. می خواهم بدانی و بدانند که من در همه آثارم، در پی هویت معاصر یک تابوی پرجلال بوده ام. انسان معاصر که گذشته ای دارد و رو به آینده است، ولادت وزایش باید تداوم یابد. هنوز در پی جوی این آستان هستم، تا شاید روزی ؛ روزگاری؛ مرا به نامی و کامی بخوانند. کاتبی که فقط از خانه رضا می نوشت...
صفحات کتاب :
59
کنگره :
‫PIR7994‭‬ ‭/ش824‫‭‬‭د5 1388
دیویی :
‫‭‭8‮فا‬2/62
کتابشناسی ملی :
1313928
شابک :
978-964-506-554-4
سال نشر :
1388
شابک دیجیتال :
978-600-03-2585-5

کتاب های مشابه دست هزار غریب