امتیاز
5 / 5.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 7,800
نظر شما چیست؟
«ذکر مزامیر» در مجموع بیش از 40 قطعه شعر را در بر می‌گیرد که بیشتر آنها در قالب غزل سروده شده است.
حافظ ایمانی در این مجموعه توانسته است برخی مضامین و موضوعات کهنه را با زبانی نو بیان کند.
گزیده متن:
بنفشه های دلم را بیا و رنگ کمان کن
به هفت جلوة رنگین کمان مبارکمان کن
***
چهل حقیقت آبی، چهل حریر بنفشه
چهل قناری قرمز، ولی اسیر بنفشه
***
عرق به شبنم انگورهای تازه نشسته
کنار جقّة گل بوته بی اجازه نشسته
صفحات کتاب :
126
کنگره :
PIR7962‭‬ ‭/ی8542‫‬‭ذ8 1388
دیویی :
8‮فا‬1/62‬
کتابشناسی ملی :
1599269
شابک :
978-964-506-649-7
سال نشر :
1388
شابک دیجیتال :
978-600-03-2586-2

کتاب های مشابه ذکر مزامیر