امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 19,500
نظر شما چیست؟
طوری می گوید جنگ کردیم که انگار به کارهای معمولی و روزمره اش پرداخته است. کشاورزی کرده؛ چوپانی یا کارگری کرده؛ بعدهم کوچ کرده است به ایران. پیشه ای اختیار کرده است در مرغداری، در مزرعه، کارخانه یا کارگاه...
صفحات کتاب :
157
کنگره :
‫PIR8022‭‬‭ /س9756‫‬‭ز3 1387
دیویی :
‫‭8‮فا‬3/62
کتابشناسی ملی :
1230956
شابک :
978-964-506-507-0
سال نشر :
1387
شابک دیجیتال :
978-600-03-2590-9

کتاب های مشابه زخم و افغان