امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 61,400
نظر شما چیست؟
کتابی درباره ادبیات و هنر دینی به تدوین مرحوم حسین حداد است.این کتاب محتوی منتخبی از متون تاریخی ادبی کهن و معاصر،مصاحبه و نقد و نظر درباره کتابها و گفتارهایی مربوط به شخصیت پیامبر گرامی اسلامی حضرت محمد (ص) است که کتاب در چهار بخش سر دلبران ، نقد ، یادداشت و مصاحبه گردآوری و تدوین شده است. بخش « سر دلبران » به سه فصل گزیده متون کهن ، گزیده متون بزرگسال و گزیده متون گروه سنی کوک و نوجوان تقسیم شده است. گزیده متون کهن را علیرضا کمری انتخاب کرده که در این انتخاب از کتاب های تاریخ بلعمی ، تاریخ سیستان ، کشف الاسرار و عده ه الابرار ، روضه صفا ، ناسخ التواریخ ، طبقات ناصری و ... مطالبی را آورده است. محمود حکیمی کار انتخاب و گردآوری فصل گزیده متون بزرگ سال را به عهده داشته که در این فصل مطالبی را از نویسندگانی همچون دکتر علی شریعتی ، محمدرضا سرشار ، سید علی موسوی گرمارودی ، زین العابدین رهنما و ... فراهم کرده است.مطالب فصل گزیده متون گروه سنی کودک و نوجوان را حمید گروگان انتخاب و گردآوری کرده که دراین فصل مطالبی از مصطفی رحماندوست ، جعفر ابراهیمی ( شاهد ) ، افسانه شعبان نژاد ، مهدی میرکیایی و ... آورده است.بخش نقد هم با مطالب از استاد بهاءالدین خرمشاهی ، میثاق امیر جعفر و محمدرضا سرشار تدوین شده و در بخش یاد داشت هم دو مطلب از رضا شیرازی و سینا علوی دیده می شود.دو گفت و گو از حسین حداد با دکتر عبدالکریم بی آزار شیرازی و احمد شاکری و یک گفت و گو از علی الله سلیمی و محمدجواد ساوجی پور با حسین سیدی هم در بخش آخر این کتاب آمده است...
صفحات کتاب :
430
کنگره :
‫PIR4009‭‬ ‭/م26‫‬‭ح4 1388
دیویی :
‫‬‭‭8‮فا‬0/8351
کتابشناسی ملی :
1735644
شابک :
978-964-506-772-2
سال نشر :
1388
شابک دیجیتال :
978-600-03-2592-3

کتاب های مشابه سر دلبران