امتیاز
5 / 5.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
9,100
نظر شما چیست؟
کتاب سه رهیافت به حکمت هنر اسلامی همانگونه که از عنوان کتاب پیداست از سه رهیافت به حکمت هنر اسلامی تشکیل شده است. رهیافت اول هنر اسلامی است که زهرا رهنورد آن را بررسی کرده است وی نخست تعریفی از هنر اسلامی می‌دهد و پس قلمرو هنر اسلامیرا شرح می‌دهد. مفهوم رستگاری در هنر اسلامی، خاستگاه شخصیت آفریننده اثر (هنرمند) بنیادهای نگرش هنر اسلامی از موضوعاتی هستند که در رهیافت اول بوسیله زهرا رهنورد تشریح شده است. رهیافت دوم به صورت‌های خیالی در هنرهای سنتی و مدرن می‌پردازد که محمد مددپور آن را تدوین کرده است. در این بخش نیز مددپور ابتدا به تعریف خیال و تصویر و صورت می‌پردازد و پس به ویژگی‌های خیال در ادامه صورت‌های خیال از نظریه نانیان باستان افلاطون، ارسطو، صورت‌های خیال در مضرب زمین و مشرق زمین نیز بررسی شده است. رهیافت سوم به نقش هنرهای زیبا در نظام آموزشی اسلام می‌پردازد که تیتوس بورکهارت آن را نوشته و سید محمد آوینی آن را ترجمه کرده است. بورکهارت سخن را با جایگاه هنر اسلامی در آموزش آکادمیک جدید آغاز می‌کند در ادامه وی به مفاهیم هنر اروپایی و اسلامی، جایگاه هنر اسلامی در آموزش آکادمیک جدید و پیوند آن با صنایع سنتی پرداخته است.
صفحات کتاب :
64
کنگره :
‫‭N6260‫‬‭‭‫‭/ر9س9 1388
دیویی :
‫‭709/17671
کتابشناسی ملی :
1650738
شابک :
978-964-506-706-7
سال نشر :
1388
شابک دیجیتال :
978-600-03-2596-1

کتاب های مشابه سه رهیافت به حکمت هنر اسلامی