کتاب غفلت و رسانه های فراگیر pdf

مجموعه مقالات یوسفعلی میرشکاک

امتیاز
5 / 5.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 7,150

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
آنچه در این دفتر آمده است با زمان خود دارد که اخلال در ین نسبت را مناسب ندیدم و ترجیح دادم که مقالات این مجموعه بی کم و کاست به همان نحو که در چاپ نخست آمده اند منتشر شوند. روزی که من درگیرودار واکنش پذیری بودم گمان نمی بردم که نیست انگاری از گریبان اراده ی معطوف به فروبستگی سربرکند. اکنون چه می توانم کرد؟ و چگونه می توانم با جرح و تعدیل آنچه پیش از این نوشته ام، دگرگشت و گرده عوض کردن نیست انگاری را برملا کنم...
صفحات کتاب :
120
کنگره :
‫PIR8223‭‬ ‭/ی457‫‬‭غ71388
دیویی :
‫‭8‮فا‬4/62
کتابشناسی ملی :
1735654
شابک :
978-964-506-770-8
سال نشر :
1388
شابک دیجیتال :
978-600-03-2601-2

کتاب های مشابه غفلت و رسانه های فراگیر