امتیاز
5 / 5.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
50,000
نظر شما چیست؟
این اثر در چهار فصل گرد آ وری شده ،
اسدالله بقایی گرد آ ورنده این اثر معتقداست که شعر و ادبیات شعر در کشورما با کم لطفی مردم روبروست از اینرو با کجاوه سخن سعی برجمع آوری و تلخیص اشعار و غزلواره های فارسی، آثار پرحلاوت شعرای کهن، معاصر و نوپردازدر جهت حفظ این آثار دارد.
وی در ادامه افزود:کجاوه سخن باید همواره در کنار میز هر ایرانی قرار گیردوآرام بخش هرجسم وروح خسته وآزرده ای باشد ،
درفصل اول این اثر در بیان سخن(به ادبیات شعر،فرهنگ واژه ها و اصطلات شعر،انواع سبک های شعر،تاثیر شعر و زبان عرب بر شعر وزبان پارسی می پردازد)،
درفصل دوم شمه ای از اشعار 110 شاعر شعر کهن(رودکی،حکیم ناصر خسرو قبادیانی،حکیم عمر خیام نیشابوری،سعدی شیرازی،مولانا،حافظ شیرازی،بابا طاهر عریان،هاتف اصفهانی و...) ذکر شده است،
بقایی در مورد 110 شاعر شعر کهن اینگونه اظهار نظر می کند: اینان ده تن هستند در یک تن و نمی توان تمایزی بین آنها قائل شد،
و درفصل سوم آثاری از 15 شاعر نو پرداز بیان شده است که با اشعار لطیف بر روح خوانندگان اثر می گذارند به تعبیری بر دل می نشینند ،
وفصل چهارم غزلواره های نثرفارسی با 66 عنوان ،اثر وتجربیات شاعران چون(تاریخ بیهقی،تاریخ طبری،سفرنامه ناصر خسرو،قابوسنامه،کیمیای سعادت،تذکره الاولیاء،چهار مقاله،جامع التواریخ،گلستان سعدی،مقامات حمیدی،تاریخ سیستان،مقالات جلال آل احمد،مناجات نامه خواجه عبدالله انصاری،کشف الاسرارمیبدی و...)گرد آوری شده است...
صفحات کتاب :
1008
کنگره :
‭PIR4005‬‭/ب7ک3 1389‬
دیویی :
‭8‮فا‬0/8‬
کتابشناسی ملی :
2083144
شابک :
978-600-175-025-0‭‭
سال نشر :
1389
شابک دیجیتال :
978-600-03-1579-5

کتاب های مشابه کجاوه سخن