کتاب جامعه کبیره pdf رایگان

دنیای آرمانی امامت در تشیع علوی یا امام شناسی از دیدگاه و به قلم امام دهم شیعیان اثنی عشری: حضرت امام علی النقی الهادی(ع)

امتیاز
5 / 5.0
دریافت الکترونیکی (PDF)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
رایگان
نظر شما چیست؟
دنیای آرمانی امامت در تشیع علوی
یا امام شناسی از دیدگاه و به قلم امام دهم شیعیان اثنی عشری:
حضرت اما م علی النقی الهادی(ع)
همراه با تکمله ‌ای دربارۀ اصل امامت و خلافت بلافصل علی بن ابیطالب
و یازده فرزند برومند او علیهم السلام
و پاسخ به برخی شبهاتی که بوقهای تبلیغاتی دشمنان تشیع علوی اخیراً بر این مکتب وارد کرده‌اند.
در این کتابْ که هم اکنون مشغولِ مطالعۀ آن هستید، چون یکی از هفت اثری است که نگارنده به انگیزه و با هدفِ راه‌یابی به قلمروِ عرفانِ نابِ اسلامی و یافتنِ انسانِ کامل - که به تعبیرِ مولوی «از آنْ یافت می‌نشودهایِ آرمانی‌ست» که هر خداشناسِ حق طلبی که از مُدعیانِ نبوّت و مَهدویتْ یا از «دیوان و ددانْ ملول شده و انسانش آرزوست» علاقه‌مند‌ست تا به دامنشْ چنگ درزند و راهِ بندگی خداوندِ جانْ آفرینِ حکیمِ سخنْ در زبانْ آفرین را به مددِ او و رهنمودهایشْ بپیماید. و سرانجام به سرمنزلِ مقصودْ که عرفانِ نابْ یا شناساییِ درستِ خداوندِ متعال است، نائل گردد – آن را نوشته و جامعه کبیره را به نظم درآورده است. بنابراین بنده با جرأتْ می‌تواند اظهار کند که پس از افزون بر چهلْ سال تفحص و تجسس و مطالعات و بحث با صاحبنظرانِ آشنا با اسلام و قرآن، بویژه پس از آنکه در بهارِ سال 1358ش، از رسالۀ دکتری خودْ در رشتۀ زبان و ادبیّاتِ فارسیِ دانشگاهِ تهران با عنوان «انسان آرمانی و کامل در قلمرو ادبیاتِ حماسی و عرفان اسلامی» دفاع کرد، و با یاری پروردگار بزرگ با درجة ممتاز مورد پذیرش استادان محترم راهنمای و مشاورش قرار گرفت، و پس از مدتی
شابک :
978-600-6595-17-7‬‬
سال نشر :
1392
صفحات کتاب :
231
کنگره :
BP271/20422‭‬ ‭/ر4‫‬‮‭‫‭ 1392
دیویی :
297/777
کتابشناسی ملی :
3275954

کتاب های مشابه جامعه کبیره