امتیاز
5 / 3.0
خرید الکترونیکی (PDF)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 10,400
نظر شما چیست؟
این کتاب گزیده ای از اشعار ترکی ایران در قرن چهاردهم است و شامل اشعار مذهبی آن دوره هم می شود که توسط استاد محمود دست پیش که از شاعران معاصر ترک زبان است به رشته تحریر در آمده است...
صفحات کتاب :
274
کنگره :
‫‬‬‭PL314‫‬‭/د5گ8
دیویی :
‫‭894/3611
کتابشناسی ملی :
1141997
شابک :
‫‬‭978-964-506-446-2
سال نشر :
1386
شابک دیجیتال :
978-600-03-2613-5

کتاب های مشابه گل ائشیت نئی دن