امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 20,000
نظر شما چیست؟
تاریخ ایران باستان، یکی از کاملترین و طولانی ترین کتاب ها در زمینه ی ایران پیش از اسلام است که در آن بیان تاریخ از 2225 سال پیش از میلاد و از دوره سومری ها و اکدی ها آغاز گشته و تا پایان روزگار اشکانیان، پایان می یابد- متأسفانه عمر نویسنده کفاف نداده تا با بیان دوره ی ساسانیان کتاب را تکمیل نماید.
نویسنده ی این کتاب، میرزا حسن خان پیرنیا( مشیرالدوله ) ، از مردان خوش نام مشروطه بود که هم زمان با پادشاهی رضا شاه پهلوی مانند بسیاری دیگر از رجال شایسته ی ملی ، از سیاست کناره گرفت و خانه نشین شد. این گوشه نشینی و ثبات پدید آمده در کشور، موجب شد که او تاریخایران باستان را بنویسد.
کنگره :
DSR140‫‭/پ9‮الف‬91 1395
دیویی :
955/01
کتابشناسی ملی :
4311900
شابک :
978-600-8137-24-5‬‬‬
سال نشر :
1395

کتاب های مشابه ایران باستان (جلد دوم)