امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
6,200
نظر شما چیست؟
ای کاش گم می شد دلم در باد
در کربلا در آتش بیداد
***
ای کاش تا دشت عطش؛ آن روز
سق‍ّا زپشت زین نمی افتاد
***
فو ارة خون گلویت کاش
با زخم خنجر عادتم می داد.
***
وقتی جدا شد مشک از عباس
پیچیده در گوش زمان فریاد
صفحات کتاب :
44
کنگره :
PIR4191/و2‫‬‭ص7 1386
دیویی :
31‫‭8‮فا‬1/6208
کتابشناسی ملی :
1042010
شابک :
978-964-506-376-2
سال نشر :
1386
شابک دیجیتال :
978-600-03-1461-3

کتاب های مشابه هفت وادی تشنگی