نظر شما چیست؟
در این مجموعه بیش از پنجاه غزل و تعدادی دوبیتی و رباعی و دو مثنوی از سروده‌های شاعر گنجانده شده است. اکثر شعرها سروده‌های شاعر در فاصله سالهای ٧٨ تا ٨٥ است و تعداد محدودی از شعرها نیز انتخاب شده از مجموعه‌های قبلی شاعر است.

گفتنی است همه شعرهای «سلوک باران» در قالب‌های کلاسیک سروده شده‌اند و به لحاظ موضوع نیز از تنوع چشمگیری برخوردارند و در میان آنها می‌توان شعرهای سیاسی، اجتماعی، عرفانی، عاشقانه و گاه حماسی را سراغ گرفت...
صفحات کتاب :
57
کنگره :
‫‬‭PIR4000‫‬‭/ر9س8 1388‬
دیویی :
‫‭398/9‬‮فا‬
کتابشناسی ملی :
1698887
شابک :
978-964-476-225-3
سال نشر :
1388
شابک دیجیتال :
978-600-03-1971-7

کتاب های مشابه سلوک باران