نظر شما چیست؟
ارگونومی اصطلاح نسبتأ جدیدی است که در سال 1949 ، به وسیله مورل انگلیسی مطرح شد، به کار رفت و رسمأ پذیرفته شد. این مسئله دقیقأ با تأ سیس اولین انجمن ارگونومی با عنوان « انجمن تحقیقات ارگونومیک» مصادف شد که عده ای از روان شناسان ، فیزیولوژیست ها، و مهندسان انگلیسی که با مسائل سازش کار با انسان« دست به گریبان بودند، دور هم جمع شدند و به عنوان هیأت مؤسس انجمن مذکور دست به کار شدند...
سال نشر :
1390
صفحات کتاب :
124
کنگره :
‫‬‭TA166‫‭/ل2‮الف‬4 1390
دیویی :
‫‬‭‬‭620/82
کتابشناسی ملی :
2602898
شابک :
‫‭978-600-92009-3-1

کتاب های مشابه ارگونومی