امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (PDF)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
14,700
نظر شما چیست؟
اختلال دوقطبی یا اختلال عاطفی دوقطبی که در گذشته با نام افسردگی شیدا یی شناخته میشد، یکی از اختلالات مهم روانشناختی است. ا ین تشخیص شامل چند ین اختلال خلقی میشود که وجه مشتر ک آنها وجود یک یا چند دوره انرژی، شناخت و خلق بالا با یا بدون یک
یا چند دوره افسردگی است. خلق بالای شد ید از نظر بالینی شیدا یی و حالت خفیف آن شیدا یی خفیف نامیده میشود. معمولاً افرادی که دوره های شیدا یی را تجربه میکنند، علائم اختلال افسردگی یا مختلط (که در آن ویژگیهای هر دو اختلال شیدا یی و افسردگی به طور همزمان وجود دارند) را نیز نشان میدهند.
سال نشر :
1394
صفحات کتاب :
136
کنگره :
RC516‫‭/ز4‮الف‬3 1394
دیویی :
616/895
کتابشناسی ملی :
3739799
شابک :
978-600-93982-3-2

کتاب های مشابه اختلال دو قطبی