امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (PDF)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 20,700
نظر شما چیست؟
بیماری وسواس یا « اختلال وسواس جبری» یکی از شایع ترین و شگفت ترین انواع اختلالات روانی است. این بیماری از حیث میزان شیوع در رده چهارم اختلالات روانی قرار دارد.کتاب حاضر که توسط یکی از محققان وکاربران شناخته شده درمان شناختی- رفتاری نوشته شده اصول درمان شناختی- رفتاری وسواس و پدیده های مشابه را در اختیار خواننده می گذارد...
کتابشناسی ملی :
3988064
شابک :
978-600-93982-8-7
سال نشر :
1394
صفحات کتاب :
297
کنگره :
‫‬‭RC533‫‬‮‭‫‬‭/آ2و5 1394
دیویی :
‫‬‭‬‮‭616/85227

کتاب های مشابه وسواس و درمان شناختی - رفتاری آن