امتیاز
5 / 5.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
21,300
نظر شما چیست؟
امروزه مهارت مهارت ذهن آگاهی برای بسیاری از کسانی که در زمینه های بهداشت فیزیکی- روانی ، آموزش، تجارت، رهبری ,؛ و ورزش کار می کنند، به صورت یک مهارت بسیار ضروری در آمده است.
این کتاب یک راهنمایی عملی و با چهارچوبی مشخص است که هم برای آن دسته از متخصصانی که سابقه ی آموزش مهارت های ذهن آگاهی را دارند و هم برای آنهایی که قصد دارند در آینده این مهارت ها را آموزش دهند، و برای هر کسی که علاقه مند است درباره ی ذهن آگاهی بیشتری بداند، تهیه و تدوین شده است. موضوع هایی که در این کتاب مطرح شده اند به این شرح اند...
صفحات کتاب :
266
کنگره :
‫RC489‭‬ ‭/ش95‫‭د2 1394
دیویی :
‫‬‮‭616/89142
کتابشناسی ملی :
4030257
شابک :
978-600-95931-1-8‬‭‬‬‬
سال نشر :
1394

کتاب های مشابه راهنمای آموزش عملی ذهن آگاهی برای مراجعان