امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (PDF)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 9,000
نظر شما چیست؟
در دهه های گذشته روانشناسی عمدتا بر مشکلات و بیماری های روانی متمرکز بود اما اخیرا جنبشی در حیطه ی روانشناسی رشد کرده است که بر جنبه های مثبت آدمی تمرکز دارد و در جستجوی ارتقای سطح زندگی، ایجاد و افزایش رضایتمندی، رشد عواطف مثبت، و پرورش توانایی های بالقوه است.این جنبش به عنوان «روانشناسی مثبت» شناخته می شود.
هدف روانشناسی مثبت تغییر تمرکز رایج روان شناسی از رویکرد آسیب شناختی به رویکرد فهم و توسعه اموری است که صفات مثبت به شمار می آیند.
صفحات کتاب :
246
کنگره :
BF204/6‫‭/آ3ر9 1394
دیویی :
150/198‬
کتابشناسی ملی :
3797947
شابک :
978-600-93982-6-3‭‬‭‬
سال نشر :
1394

کتاب های مشابه روان شناسی مثبت