کتاب من گاهی فقط لکنت می کنم pdf

کتابی برای کودکان 7 تا 12 ساله

امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
2,100
نظر شما چیست؟
کتاب حاضر، برای کودکان 12-7 ساله دچار لکنت زبان و اطرافیان آنها نوشته شده است تا آنها را با ماهیت و عوامل تاثیرگذار بر لکنت زبان آشنا کند که هنگام مواجهه با لکنت کودکان با کنترل شرایط محیط و رفتارهای خود و دیگران، بتوانند باعث کاهش لکنت و عوارض جانبی آن شوند...

در میان مشکلات گفتاری، لکنت یکی از شایع‌ترین و مشهورترین آن‌ها است که تعداد زیادی از افراد جامعه، به خصوص گروه سنی کودکان با آن دست به گریبان هستند. کتاب حاضر برای کودکان هفت تا دوازده ساله دچار لکنت زبان و اطرافیان آن‌ها نوشته شده است تا آن‌ها را با ماهیت و عوامل تأثیرگذار بر لکنت آشنا کند که هنگام مواجهه با لکنت کودکان با کنترل شرایط محیط و رفتارهای خود و دیگران، بتوانند باعث کاهش لکنت و عوارض جانبی آن شوند.
صفحات کتاب :
88
کنگره :
‫RJ496‭‬ ‭/ل8‫‬‭خ9 1395
دیویی :
‫‬‭618/928554
کتابشناسی ملی :
‫4204145
شابک :
‫‬‭978-600-95931-5-6
سال نشر :
1395

کتاب های مشابه من گاهی فقط لکنت می کنم