نظر شما چیست؟
این کتاب پایه های مفهومی و روش های علمی خاص استفاده از شیوه ی درمان فعال سازی رفتاری(BA ) در مورد افراد افسرده را ارائه می دهد. این روش که بر اساس نوشته ها و فعالیت های درمانی اثرگذار فرستر، لوینسون و بک ایجاد شده، تأثیر و قدرت توجه مستقیم ومداوم به تغییر رفتار را نمایش می دهد. هدف BA کمک به درمان جویان است تا از طریق فعال کردن خود و در گیرشدن با زندگی ، افسردگی را کاهش داده و از بروز آن در آینده جلوگیری کنند...
صفحات کتاب :
106
کنگره :
RC537‭/ب25ف7 1394‬
دیویی :
‫‭616/8527
کتابشناسی ملی :
3771524
شابک :
978-600-93982-5-6
سال نشر :
1394

کتاب های مشابه فعال سازی رفتاری برای درمان افسردگی