نظر شما چیست؟
برنامه مصاحبه ساختار یافته برای اختلال های اضطرابی IV- DSM- (IV- ADIS) با حمایت مالی موسسه ملی سلامت روان(NIMH) ساخته شده است. محتوا و ساختار این ابزار برپایه سال ها تجربه در مصاحبه و تشخیص اختلال های اضطرابی شکل گرفته است و از اعتبار و پایایی بالایی برخوردا راست. به طور کلی،IV- ADIS برای ارزیابی جامع و تشخیص اختلال های اضطرابی ساخته شده است. علاوه بر اختلال های اضطرابی، بخش های تشخیصی برای اختلال های خلقی...
صفحات کتاب :
202
کنگره :
‫BF575 ‭/‮الف‬58‫‬‭ب4 1392
دیویی :
‫‬‭152/46
کتابشناسی ملی :
3221720
شابک :
978-600-92009-8-6
سال نشر :
1392

کتاب های مشابه برنامه مصاحبه اختلال های اضطرابی برای DSM-Iv