امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 500
نظر شما چیست؟
ستاره خواهر کوچک اش بر خلاف او دختر خودخواهی بود
و همیشه باعث ناراحتی دیگران می شد.
رامین هم تنها پسر خانواده بود.
پدر آن ها مدیر یک کارخانه ریسندگی بود.
تعطیلات آغاز شده بود.
صفحات کتاب :
7
دیویی :
‫‭‮دا‬300‫‬‮‭ب1134ج 1392
کتابشناسی ملی :
3160121
شابک :
978-600-92394-6-7

کتاب های مشابه جزیره محبت