امتیاز
5 / 5.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
رایگان

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
مباحث اخلاقی در کتاب ارزشمند اصول کافی به‌صورت وسیع و گسترده مطرح شده، تا آن‌جا که مرحوم کلینی حدود 400 صفحه دراین‌باره بحث کرده، و روایات مربوط به آن را به‌شکل زیبا وخوبی جمع‌آوری کرده است.
چقدر بجا و شایسته است که این کتاب شریف، که از مهم‌ترین منابع حدیثی و جزء کتب اربعه محسوب می‌شود، به‌عنوان کتاب
درسی برگزیده شود. تا طلّاب عزیز و روحانیون گرامی و عموم دانش‌پژوهان دینی از چشمه‌سار احادیث حضرات معصومین : روح وجانشان را سیراب کرده وآن را در سفرهای تبلیغی وسخنرانی‌های دینی ومانند آن به مردم مؤمن و متدیّن نیز برسانند.
صفحات کتاب :
208
کنگره :
BP129‫‭/ک8ک22042175 1393‬
دیویی :
297/212
کتابشناسی ملی :
4070119
شابک :
1-186-533-964- 978
سال نشر :
1393

کتاب های مشابه چهل حدیث اخلاقی