امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 7,800
نظر شما چیست؟
گزاره ها شامل 64 غزل و 2قصیده است که حاصل طبع آزمایی شاعر در حوزه مضامین آیینی، پایداری، تغزلی و عامیانه می باشد.
اولین غزل این دفتر با این ابیات آغاز شده است:
آهی بلند شد زنهاد گزاره ها
بیچاره می شدند از این داغ چاره ها
ابراز چهار سمت گریبان درید و بعد
بارید روی بغض همه چارپاره ها
از بس نمک به زخم غزل ها گذاشتند
تا سکته ای ملیح زدند استعاره ها
همان طور که دیدیم در نظر داشتن ریزه کاریهای کلام و آفرینش های شاعرانه با پرهیز از آوردن واژه هایی دور از ذهن، به خلق شعری روشن و دلنشین انجامیده است که به دور از هر تکلف و تصنعی تعابیری بکر و زیبا که حاصل تخیل و اندیشه ای ژرف و عمیق است را به تصویر کشیده است. در این میان استعمال استعاره، تشبیه و دیگر صناعات ادبی شعر وی را دلنشین تر نموده است. اما از طرفی می توان گفت که گاه این معانی آنقدر ژرف، عمیق و درونی می شود که نوعی دیریابی و دیرفهمی برای مخاطب ایجاد می کند و خواننده بیش از آن که از فرایند هنری شعر لذت ببرد، درگیر رمزگشایی و درک و فهم بیشتر جهت پیدا کردن مضمون اصلی شعر می شود که این از آفات بلاغت و فصاحت کلام است.
صفحات کتاب :
63
شابک دیجیتال :
978-600-03-1972-4

کتاب های مشابه گزاره ها