نظر شما چیست؟
ارتباط بین ایمان واخلاق نیکو، دقیق وروشن است؛ زیرا رذایل اخلاقی، غالبآ نتیجه ضعف توحید افعالی است وتوحید افعالی یکی از شاخه های توحید، بلکه از اساسی ترین آن هاست.
چرا فلان شخص حریص است؟ چون ایمانش متزلزل است؛ مثل این که می گوید: امروز که توانایی جمع آوری وذخیره سازی موادّ غذایی را دارم، باید این کار را انجام دهم؛ چون ممکن است فردا وفرداها روزی ام نرسد! امّا انسان مؤمن می گوید: «خداوند متعال طبق آیه شریفه ششم سوره هود (وَما مِن دَآبَّةٍ فِی الاَْرْضِ إِلاَّ عَلَی اللهِ رِزْقُها) ضامن روزی همه موجودات است. خداوندی که مرا در شکم مادر وپس از تولّد ودر دوران نوزادی، که معده ام نمی توانست غذاهای معمولی را هضم کند، فراموش نکرد؛ اکنون ودر آینده هم فراموش نخواهد کرد. بنابراین، جایی برای حرص باقی نمی ماند. همچنین نسبت به بقیّه رذایل اخلاقی...
صفحات کتاب :
216
کنگره :
BP247/8/ع8ح5
دیویی :
297/61
کتابشناسی ملی :
3872726
شابک :
2-217-533-964- 978
سال نشر :
1394

کتاب های مشابه حسن خلق