کتاب خمس؛ دستور مهم اسلامی pdf رایگان

مطابق با فتاوای آیت الله العظمی مکارم شیرازی مد ظله

امتیاز
5 / 5.0
دریافت الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
رایگان

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
اسلام تنها شامل یک سلسله دستورات و مقرّرات اخلاقی وعقاید مربوط به مبدأ و معاد نبوده، بلکه حکومتی همراه خود آورده که همه نیازمندیهای یک جامعه پاک و مترقّی را تضمین کرده است. به طور قطع یکی از ارکان چنین حکومتی تشکیل «بیت المال» برای رفع نیازمندیهای اقتصادی می باشد.
بیت المال اسلامی از زمان ورود پیامبر (ص) به مدینه و تشکیل حکومت اسلامی به وجود آمد و مشتمل بر اموالی بود که از منابع متعدّد گردآوری می شد :
از طریق «زکات»، «خمس»، «انفال»، «خراج»، «جزیه»، که هر کدام فصل مشروحی در فقه و قوانین اسلام و دستورات آن را به خود اختصاص داده، که این کتاب در مورد خمس بحث می کند.
کنگره :
BP188/6‫‭‭‭/م67خ83 1388
دیویی :
297/356
کتابشناسی ملی :
1856758
شابک :
978-964-533-078-9
سال نشر :
1388
صفحات کتاب :
112

کتاب های مشابه خمس؛ دستور مهم اسلامی