امتیاز
5 / 3.8
خرید الکترونیکی (PDF)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 6,500

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
پی بردن به نقطه نظرات کودکان یک ویژگی لازم ارزیابی، به ویژه ارزیابی کودکانی است که در حال تجربه ی مشکلات یادگیری، رفتاری و عاطفی هستند.
امیدوارم این کتاب توانایی های حرفه ای خوانندگان را برای شنیدن آنچه کودکان آزرده باید بگویند و یکی کردن خط فکری کودکان با خط فکری والدین، معلم ها و دیگر بزرگ ترهای حائز اهمیت، بالا ببرد. به منظور فراهم آوردن یک کانون ...
دیویی :
‫‬‮‭618/9289
کتابشناسی ملی :
3712914
شابک :
‫‬‭978-600-318-043-7
سال نشر :
1393
صفحات کتاب :
374
کنگره :
‫‬‮‭RJ503/6‫‬‮‭/م8م6 1393

کتاب های مشابه مصاحبه بالینی کودکان و نوجوانان