کتاب استنباط های فلسفی و کلامی از آیات قرآن و روایات pdf

امتیاز
5 / 3.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
3,000
نظر شما چیست؟
فلسفی-کلامی است که هر یک در قالب یک مقاله در مجلات علمی پژوهشی مربوط به وزارت علوم و فناوری به چاپ رسیده است. موضوع این فصول گرچه متفاوت و شاید در نگاه نخست دور از هم به نظر رسد اما با تبیین و تحلیل عقلی آیات قرآن و روایات معصومین علیهم السلام نتیجه همه آن ها حول محور اثبات مهم ترین وجه تمایز مکتب تشیع نسبت به مذاهب دیگر است که همانا موضوع امامت و اهمیت نقش امام به عنوان انسان کامل در تکامل معرفتی انسان است. در حقیقت در این مقالات نقش محوری اعتقاد به امام به عنوان عقل کل (و نه تنها به عنوان رئیس جامعه اسلامی) و اتصال قلبی به ایشان در هماهنگی و انسجام باورهای اعتقادی تشیع به مقام اثبات رسیده ...
سال نشر :
1394
صفحات کتاب :
196
کنگره :
‫‬‭BP103/2‬‭‫‭/ن2‮الف‬5 1394
دیویی :
‫‬‭‬‭‭297/159‬
کتابشناسی ملی :
4096523
شابک :
‫‭978-600-318-071-0‬‬

کتاب های مشابه استنباط های فلسفی و کلامی از آیات قرآن و روایات