امتیاز
5 / 5.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 4,000

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
از زمان باستان، روایت بازنمایی کننده‌ی تلاش‌ها و تجربیات بشر بوده است. روایت، تجربیات بشر را از طریق برساخت داستان‏های شخصی و بازسازی دوباره‌ی آن‌ها ثبت‌ و ‌ضبط می‌کند؛ بسیار مناسب پرداختن به مسائلی نظیر پیچیدگی انسان و مرکزیت او در فرهنگ است؛ چراکه روایت از این ظرفیت برخوردار است که رخدادهای مؤثر بر زندگی ما را ثبت‌ و بازگویی کند. موضوعاتی ازاین‌دست، نقش مهمی در حیطه‌ی فعالیت‏های بشری ایفا می‌کنند...
کنگره :
‫‬‮‭H61/295‫‬‮‭/و2ر9 1395
دیویی :
‫‬‮‭300/723
کتابشناسی ملی :
4230565
شابک :
‫‭978-600-318-082-6‬
سال نشر :
1395
صفحات کتاب :
200

کتاب های مشابه کاربرد پژوهش روایت