امتیاز
5 / 5.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 16,000

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
این قطعه نیست این غزل بی سر من است
باید به جای سر همه پیکر بیاورم
وقتی که چون تویی، به بدن سر ندارد آه
من با چه رو برای غزل سر بیاورم؟
من را ببخش اگر که سرم را بریده ام
می خواستم ادای تو را دربیاورم
باید زمان گفتن این شعر جای این،
خودکار و برگه، گردن و خنجر بیاورم
در صد قصیده هم نتوان گفت، من چطور
در چارده هجا غم خواهر بیاورم؟
صفحات کتاب :
112
کنگره :
PIR4190‮‬‫‭/ج44 1387‮الف‬‮‬
دیویی :
8‮فا‬1/6208‮‬
کتابشناسی ملی :
1816223‮‬
شابک :
978-964-506-828-6‮‬
سال نشر :
1388
شابک دیجیتال :
978-600-03-2625-8

کتاب های مشابه ساوالان