امتیاز
5 / 5.0
خرید الکترونیکی (PDF)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
7,800
نظر شما چیست؟
موضوعات و عناوینی که دست‌مایة بخش عمده‌ای از فصل‌های کتاب را فراهم کرده‌اند به سهم خود در ربط و نسبت با مسئلة مشروعیت و نحوة تغییر مناسبات قدرت هستند و فصل‌های کتاب به نوعی به مقالة «هنر و قدرت» وابسته‌اند. تحلیل و بررسی نسبت گفتمان‌های مسلط با گفتمان‌های اقلیت به گونه‌ای است که پای موضوعات و سرفصل‌هایی چون: «سمت کلونیاسیم»، «خرده‌فرهنگ‌ها»، «هنر و فرهنگ کلمپ»، «اریانتالسیم» و شماری از این دست را به میان می‌آورد و لزوم و اهمیت پرداخت به آن‌ها را به میان می‌کشد...
صفحات کتاب :
174
کنگره :
‫‭N7475‫‭/ر94ه‍9 1388
دیویی :
‫‭701/18
کتابشناسی ملی :
1553732
شابک :
‫‭978-964-506-614-5
سال نشر :
1388
شابک دیجیتال :
978-600-03-1480-4

کتاب های مشابه هنر و گفتمان اقلیت