کتاب همایش ملی توسعه و تحول در فرهنگ و هنر(جلد اول) pdf

امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
51,000
نظر شما چیست؟
شناسایی ابعاد مختلف فرهنگ از بعد سیاست گذاری ، حکومت، مدیریت، اقتصاد، جامعه شناسی و چگونگی ارتباط آن با مقوله دین و هنر باید کارشناسانه و مبتنی بر پژوهشش های علمی و کاربردی باشد و برای رسیدن به هدف باید با روش علمی و مبتنی بر بصیرت؛ منطق و جامع نگری اقدام گردد.
این نکته ای است که در همایش ملی توسعه و تحویل در فرهنگ و هنر حتی الامکان مورد توجه قرار گرفته است...
شابک دیجیتال :
978-600-03-1464-4
صفحات کتاب :
471
کنگره :
‫DSR65‭‬ ‭/ف6‫‬‭ھ745 1388‬‬
دیویی :
‫‬‭‬‭955/044
کتابشناسی ملی :
‫1543035
شابک :
978-964-506-617-6
سال نشر :
1388

کتاب های مشابه همایش ملی توسعه و تحول در فرهنگ و هنر(جلد اول)