امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
51,000
نظر شما چیست؟
بررسی کارکرد نهاد مدرسه، بعنوان مهمترین نهاد آموزشی و تربیتی، در فرایند توسعه، فرهنگ و هنر کشور، هدف اساسی این پژوهش می باشد.
در ابتدای نوشتار معنای لغوی و اصطلاحی فرهنگ و توسعه، به عنوان فرایندی هدفدار مورد مطالعه قرار می گیرد. سپس به اهم کارکردهای مدرسه اشاره خواهد شد. با نقد و بررسی برنامه درسی مدارس کشورمان، اثرات هر کدام از کارکردهای مدرسه در فرهنگ جامعه را روش خواهیم نمود. پس از آشکار شدن نقش مدرسه به عنوان انتقال دهنده میراث فرهنگی، به این پرسش خواهیم پرداخت که مدارس چگونه می توانند کفایت و کارآئی لازم را برای ایفای چنین نقشی بدست آوردند؟
صفحات کتاب :
467
کنگره :
‫DSR65‭‬ ‭/ف6‫‬‭ھ745 1388‬‬
دیویی :
‫‬‭‬‭955/044
کتابشناسی ملی :
‫1543035
شابک :
‫‬‭978-964-506-618-3
سال نشر :
1388
شابک دیجیتال :
978-600-03-1465-1

کتاب های مشابه همایش ملی توسعه و تحول در فرهنگ و هنر(جلد دوم)