کتاب ۱۵۰ داستان کوتاه انگلیسی pdf

یادگیری بیش از 800 کلمه پرکاربرد انگلیسی،به انضمام ترجمه متون و لغات دشوار

امتیاز
5 / 5.0
خرید الکترونیکی (PDF)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 4,000

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
این کتاب دربردارنده ۱۵۰ داستان کوتاه انگلیسی به همراه معنای واژگان کلیدی و دشوار آنها برای دانشجویان، دانش‌آموزان و فراگیران این زبان است.
آموختن زبان های بیگانه نیازی ضروری و اجتناب ناپذیر در دنیای امروز است. اکنون که سخن از جامعه جهانی، انفجار اطلاعات و توسعه ارتباطات است به نظر می رسد برقراری ارتباط با دنیای خارج یکی از معیارهای اساسی پیشرفت افراد در عرصه های علمی و ابعاد مختلف اجتماعی است. از طرفی زبان فراتر از وسیله ای برای برقراری ارتباط که وسیله ای برای درک بهتر فرهنگ و تمدن ملل مختلف است و از اینرو چشم انداز وسیعی را در دیدگان فرد می گشاید.
در میان زبان های بیگانه، زبان انگلیسی بواسطه تسلط آن در دنیای ارتباطات و غلبه آن در رسانه های دیداری و شنیداری اکنون عمده ترین وسیله نمادی جهت انتقال علوم و فنون بوده و آموختن آن اولویت اول دانش آموزان و دانشجویان است. روشهای مختلف و متمایزی در آموزش زبان انگلیسی وجود دارد که هر یک به نوبه خود دارای کارایی ویژه و اختصاصی در تدریس حوزه های مختلف آموزش زبان از جمله گرامر،درک مطلب، لغت،خواندن(reading)، سخن گفتن (speaking) است.
خواندن داستانهای کوتاه و سعی در ترجمه و فهم مفاهیم آن ولو بصورت سطحی، کمک شایانی به دانش آموزان،دانشجویان و سایر علاقمندان به زبان انگلیسی برای درک مطلب متون درسی خواهد کرد. مطالعه این گونه متون می تواند به عنوان مطالعه مکمل تحصیلی و از سویی بواسطه داستانی بودن بعنوان سرگرمی جذاب مورد استفاده دانش آموزان و دانشجویانی باشد که به فراتر از چارچوب تحصیلات رسمی می اندیشند و می خواهند در تحصیلات خود پیشرو باشند.
صفحات کتاب :
158
کنگره :
PZ1‫‬‭/م3ص4 1393
دیویی :
823/91408
کتابشناسی ملی :
3636378
شابک :
7-23-6323-600-978
سال نشر :
1393

کتاب های مشابه ۱۵۰ داستان کوتاه انگلیسی