امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (PDF)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 4,550
نظر شما چیست؟
مجموعه شعر مصور ویژه کودکان با موضوع واقعه کربلا:

می بینم آنجا خیمه ها را
شمشیرها، نیزه، سپرها
مثل همیشه سرخ سرخ اند
روی کلاه شمر پرها

مردکه مانند تو تشنه ست
بر تن لباس سبز دارد
این کوچه بغضش را شکسته
تا در غمت باران ببارد
صفحات کتاب :
32
دیویی :
8‮فا‬1/051‪‫‬‭م4564ب 1393
کتابشناسی ملی :
3712424
شابک :
‫‭978-600-175-801-0‬‬
سال نشر :
1393
شابک دیجیتال :
978-600-03-2630-2

کتاب های مشابه باران در خیمه