امتیاز
5 / 5.0
دریافت الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
رایگان
نظر شما چیست؟
اصولا قدر و منزلت، ارزش و اهمیت مسئله تربیت آنقدر واضح و روشن است که نه تنها انسان بلکه سایر موجودات هم در سایه
«تربیت» و آموزش و پرورش قدر و منزلت بالاتر یا ویژه ای پیدا می کنند.
مثلا: دانه => پنبه => نخ ریسیده شده => پارچه => رنگ آمیزی => به صورت انواع مدل های لباس در می آیند که در هر مرحله ارزش مضاعفی پیدا می کند.
همچنین آهن و چوب و طلا از زمانی که به صورت سنگ معدن، یا چوب به صورت الوار، استخراج و تربیت و پرورش داده می شود تا مراحلی که قیمت و ارزش زیادی پیدا می کنند...
صفحات کتاب :
67

کتاب های مشابه راه تربیت