امتیاز کتاب:
5 / 5.0
از 1 رای
الکترونیکی:
0.0
خرید الکترونیکی
ت 3,000
نظر شما چیست؟
بازاریابی؛ فرآیند طرح ریزی و اجرای فکر، قیمت گذاری، ارتقا و توزیع ایده ها، کالاها و خدمات برای انجام تبادلاتی است که اهداف افراد و شرکت ها را تأمین کند...
بیشتر
صفحات کتاب :
116

کتاب های مشابه آشنایی با بازاریابی

با موفقیت اضافه شد
0