امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (PDF)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 5,000
نظر شما چیست؟
دسیکاتور: برای خشک کردن مقدار کم اجسام کاربرد دارد. در قسمت پایین آن جسم جاذب الرطوبه ای مثا اسید سولفوریک غلیظ یا کلریدکلسیم قراردارد. جسم خشک کردنی را روی صفحه وسطی قرار می دهند...

کتاب های مشابه آزمایشگاه آب و فاضلاب