امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (PDF)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 4,000
نظر شما چیست؟
داستان آسمان کبود
قصه ی زندگی ماست قصه ی زندگی من و تو
قصه ی بی عدالتی های، سرگشتگی ها، بخل ها، کینه ها...
و شاید در کنارش هم عشق
آسمان کبود قصه ی دیروز و امروز دیار ماست...
صفحات کتاب :
120

کتاب های مشابه آسمان کبود