امتیاز
5 / 5.0
خرید الکترونیکی (PDF)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 5,000
نظر شما چیست؟
زیبایی کمالی است مطلوب که همه طالب آن هستند. حال این زیبایی می تواند در طبیعت، در آسمان آبی شب های پرستاره ، در شفافیت چشمه ساران، دشت های سرسبز و حتی صداها و نواهای خوش و دلنشینی در موسیقی نیز باشد. اما زیبایی در انسان، در چهره، اندام، رفتارو برخورد او در جامعه...
صفحات کتاب :
245

کتاب های مشابه پاتیناژ زیبایی چهره و تناسب اندام