امتیاز
5 / 5.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
5,000

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
قدم نخستین ردپای بشر در ایران به پیش از دوره نوسنگی می رسد. با این حال در این کتاب، ما تاریخ را از آن زمان( حدود 750 سال پیش از میلاد) پی می گیریم که دیگر بشر صرفا با شکار حیوانات وحشی و جمع آوری گیاهان و میوه ها امرار معاش نمی کرد، بلکه آغاز به اهلی کردن حیوانات و کاشت گندم و جو کرده بود. شمار اجتماعات ثابت و مستقر به خصوص در کوههای زاگرس و گنج دره در...
صفحات کتاب :
153
کنگره :
‫‬‮‭DSR44‫‬‮‭/ک35ت2 1390
دیویی :
‫‬‮‭955/0042
کتابشناسی ملی :
2486004
شابک :
‭978-600-6323-04-6
سال نشر :
1390

کتاب های مشابه تاریخ تمدن ایران