کتاب 504 واژه کاملا ضروری pdf

بانضمام مترادفها، با استفاده از روش اختصاصی 5p

امتیاز
5 / 5.0
خرید الکترونیکی
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 4,000
نظر شما چیست؟
آموختن زبان های بیگانه نیازی ضروری و اجنتاب ناپذیر در دنیای امروز است. اکنون که سخن از جامعه جهانی، انفجار اطلاعات و توسعه ارتباطات است به نظر می رسد برقراری ارتباط با دنیای خارج یکی از معیارهای اساسی پیشرفت افراد در عرصه های علمی و ابعاد مختلف اجتماعی است. از طرفی...
صفحات کتاب :
174
کنگره :
‫‭PE1449‭‮‬‫‭/ب4پ2 1392پ‭‮‬
دیویی :
‫‭428/1‭‮‬
کتابشناسی ملی :
3186594
شابک :
‫‭978-600-6323-20-6
سال نشر :
1392

کتاب های مشابه 504 واژه کاملا ضروری