کتاب 1100 واژه که نیاز دارید بدانید pdf

ترجمه بانضمام مترادفها، با استفاده از روش اختصاصی 5p

امتیاز
5 / 5.0
خرید الکترونیکی (PDF)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 4,500

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
آموختن زبان های بیگانه نیازی ضروری و اجتناب ناپذیر در دنیای امروز است. اکنون که سخن از جامعه جهانی ، انفجار اطلاعات و توسعه ارتباطات است به نظر می رسد برقراری ارتباط با دنیای خارج یکی از معیارهای اساسی پیشرفت افراد در عرصه های علمی و ابعاد مختلف اجتماعی است. از طرفی زبان...
صفحات کتاب :
280
کنگره :
‫‬‮‭PE1449‫‬‮‭/ب4ر2 1392
دیویی :
‫‬‮‭428/1
کتابشناسی ملی :
3114855
شابک :
978-600-6323-19-0
سال نشر :
1392

کتاب های مشابه 1100 واژه که نیاز دارید بدانید