کتاب اسرار مباهله pdf

ماجرای عظیم مباهله بین پیامبر صلی الله و علیه و آله و مسیحیان نجران و تاریخ 1400 ساله ی آن

امتیاز
5 / 3.0
خرید الکترونیکی
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 5,000

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
پس از آن قرار بر مباهله بین آن حضرت و نجرانیان شد، که اثبات حقانیت خود را به خدا واگذار کردند تا هر کدام حق را دانسته کتمان می کند به عذاب الهی گرفتار شود. آیه قرآن به عنوان دستور مباهله نازل شد، و مقام با عظمت اهل بیت علیهم السلام را به همه فهمانید و علی علیه السلام را نفس پیامبر صلی الله علیه و آله معرفی کرد، تا همه بدانند که جانشینی حضرتش مخصوص علی بن ابی طالب علیه السلام است...
سال نشر :
1382
صفحات کتاب :
318
کنگره :
‫‭BP24/3‭‮‬‫‬‭‭/‮الف‬8‮الف‬5‬
دیویی :
‫‭297/936
کتابشناسی ملی :
‭م‌82-10798
شابک :
964-7990-43-X

کتاب های مشابه اسرار مباهله