کتاب روش نقد (جلد اول) (چاپی و pdf)

نقد هدف ها و نقد مکتب ها

امتیاز
5 / 5.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 17,000
خرید چاپی
65,000
15%
ت 55,250

نظر دیگران

نظر شما چیست؟

معرفی کتاب روش نقد (جلد اول)

کتاب روش نقد (جلد اول) در پنج مجلد انتشار یافته. در این مجموعه پس از بررسی مفهوم و ضرورت نقد به معیار و روش نقد نظر شده. سپس هدف ها و بعد مکاتب و آدم ها و عمل ها، از راه های گوناگونی، انتقاد شده اند.

این مجموعه به مفهوم نقد و ضرورت و معیار آن و سپس به روش نقد و قلمرو آن پرداخته. از نیازها و آفریدگار آن ها و تنوع آن ها، از اهداف و دگرگونی آنها و ضرورت انتخاب و روش نقد اهداف بر اساس سنجش اهداف با خودم و سنجش آن چه که یک هدف می دهد با آن چه می ستاند، صحبت شده.

گزیده کتاب روش نقد (جلد اول)

هیچ شده که در جمع ها و نشست ها، شاهد درگیری های چند ساعته و کینه های گره خورده، باشی؟ گره هایی که چندین سال باز نمی شوند. من زیاد شاهد بوده ام و می دیدم که خیلی ساده، یک ارزش، یک عقیده، یک آدم، یک مکتب، زیر تیغ انتقاد می رفت... و نقد تا آن حد مبتذل می شد که شکل صورت و دماغ قلمی یا احوالپرسی او می توانست میاندار نقد باشد...

صفحات کتاب :
33
کنگره :
‫‬‮‭PN81
دیویی :
801/95
کتابشناسی ملی :
6199673
شابک :
978-964-7803-03-8
سال نشر :
‏‫‬‏1399

کتاب های مشابه روش نقد (جلد اول)