امتیاز
5 / 5.0
خرید چاپی
65,000
10%
ت 58,500

نظر دیگران درباره روش نقد (جلد اول)

نظر شما چیست؟

معرفی کتاب روش نقد (جلد اول)

کتاب روش نقد (جلد اول) در پنج مجلد انتشار یافته. در این مجموعه پس از بررسی مفهوم و ضرورت نقد به معیار و روش نقد نظر شده. سپس هدف ها و بعد مکاتب و آدم ها و عمل ها، از راه های گوناگونی، انتقاد شده اند.

این مجموعه به مفهوم نقد و ضرورت و معیار آن و سپس به روش نقد و قلمرو آن پرداخته. از نیازها و آفریدگار آن ها و تنوع آن ها، از اهداف و دگرگونی آنها و ضرورت انتخاب و روش نقد اهداف بر اساس سنجش اهداف با خودم و سنجش آن چه که یک هدف می دهد با آن چه می ستاند، صحبت شده.

گزیده کتاب روش نقد (جلد اول)

هیچ شده که در جمع ها و نشست ها، شاهد درگیری های چند ساعته و کینه های گره خورده، باشی؟ گره هایی که چندین سال باز نمی شوند. من زیاد شاهد بوده ام و می دیدم که خیلی ساده، یک ارزش، یک عقیده، یک آدم، یک مکتب، زیر تیغ انتقاد می رفت... و نقد تا آن حد مبتذل می شد که شکل صورت و دماغ قلمی یا احوالپرسی او می توانست میاندار نقد باشد...

دیویی :
801/95
کتابشناسی ملی :
6199673
شابک :
978-964-7803-03-8
سال نشر :
‏‫‬‏1399
صفحات کتاب :
33
کنگره :
‫‬‮‭PN81

کتاب های مشابه روش نقد (جلد اول)

با موفقیت اضافه شد
0