امتیاز
5 / 5.0
دریافت الکترونیکی (صوت و متن)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
رایگان

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
جمله‌ای از مرحوم دولابی است که خیلی جالب است، ایشان می‌فرمودند: همیشه مهمان فکر و خیال ندارد. چون همه‌ی کارها دست صاحبخانه است. غصه‌ی غذا و جا و مسکن و خوراک را ندارد. مثلی است که می‌گوید: میزبان در هزار فکر و خیال است، ولی مهمان هیچ خیالی برای پذیرایی ندارد. ایشان می‌فرمودند: بیاییم ما هم اگر می‌خواهیم به آرامش مطلق برسیم در این دنیا خودمان را مهمان خدا بدانیم. اگر ما مهمان خوبی باشیم، شاکر و قدردان باشیم، حتماً بدانید که هم فکر و خیال‌های ما راحت می‌شود و به آرامش می‌رسیم و اگر خودمان را واقعاً مهمان او بدانیم و او میزبانی است که خودش فرموده، بدترین سائل، کافر، هرکس هرچقدر بد هم است، مهمان که شد از او پذیرایی کنید.
صفحات کتاب :
10

کتاب های مشابه برنامه سمت خدا: زندگی پربرکت