کتاب مسئولیت کیفری انتقال امراض کشنده pdf

ایدز

امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
4,000
نظر شما چیست؟
یکی از اقسام جرایم علیه تمامیت جسمانی و سلامت انسان ایجاد صدمات بدنی و جانی ناشی از سرایت است این شیوه از جنایت از گذشته های دور ، از قبیل مسموم کردن با سم یا سرایت جراحت رایج بوده است و در حال حاضر با توجه به گسترش روابط اجتماعی و پیشرفت علوم و فنون ، حالت پیچیده تر و خطرناک تری یافته است...
صفحات کتاب :
159

کتاب های مشابه مسئولیت کیفری انتقال امراض کشنده