امتیاز
5 / 5.0
دریافت الکترونیکی (صوت و متن)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
رایگان

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
عجیب ترین ودر عین حال ساده ترین داستانی را که هم اکنون می خواهم بنویسم نه توقع دارم ونه تقاضا می کنم که کسی باور کند. اصلا باید دیوانه باشم که چنین توقعی داشته باشم. اما دیوانه نیستم وبی گمان خواب هم نمی بینم. ولی چون فردا قرار است بمیرم امروز می خواهم خودم را سبک کنم.
در حال حاضر قصد من این است که یه رشته وقایع عادی و روزمره را به شکلی مختصر ومفید وبدون تفسیر در برابر دید جهانیان بگذارم. همین وقایع است که با پیامدهایش مرا ترسانده ، شکنجه داده ونابود کرده است . نمی خواهم آنها را بشکافم . امیدوارم بعدها کسی پیدا شود که وهم مرا پیش پا افتاده نشان دهد. ..
سال نشر :
1385
صفحات کتاب :
12
کنگره :
‫‬‮‭PS1542‫‬‮‭/گ4 1385
دیویی :
‫‬‮‭813/3
کتابشناسی ملی :
1025710
شابک :
964-7760-53-1

کتاب های مشابه گربه سیاه