امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 1,800
نظر شما چیست؟
همان‌طور که نگرانی‌ها دربارۀ تبعیض نژادی، جنسیتی و طبقات اجتماعی بر شکل‌گیری رویکردهای نو در نقد ادبی تأثیرگذار بود، در دوران پسامدرن نگرانی درمورد وضعیت اضطراری زمین و محیط زیست موجب شد در مطالعات ادبی نیز ملاحظات زیست‌محیطی لحاظ شود. نقد بوم‌گرا، محصول دغدغه‌های زیست‌محیطی انسان معاصر است. در این نقد، برخلاف سایر رویکردها، انسان محوریت ندارد بلکه نقش زمینۀ فیزیکی و محیط زیست و نحوۀ ارتباط انسان با محیط زیست بررسی می‌شود...
شابک :
‫‭978-964-426-886-1‬‬
سال نشر :
1395
صفحات کتاب :
135
کنگره :
‫PIR4009‭‬‭/ط2‫‬‭پ2 1395
دیویی :
‫‬‭8‮فا‬0/836
کتابشناسی ملی :
4207983

کتاب های مشابه ادبیات سبز